Vaiko gerovės komisija

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

 

Pirmininkė – Beata Mošenec – direktorės pav. ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja – Jelena Skibickaja- logopedė

Sekretorė – Renata Žukovska

Nariai: Klara Nijolė Avlasovič – auklėtoja

Jolanta Bagdonienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ana Lajauskė – psichologė

Skaistė Nenartovičienė – logopedė

Santa Viktorija Čičelytė – soc. pedagogė

Lilija Zubenko – tėvų atstovas

 

vgk

Psichologo rekomendacijos ir patarimai

Sėkmingas vaiko išlydėjimas į darželį ar mokyklą  pdf_icon
Auklėti be „diržo“? Kaip tai?  pdf_icon