Vaiko gerovės komisija


VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TIKSLAS – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės mokytoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama Vaiko gerovės komisija.

Švietimo pagalbos vaikui teikimo tvarkos aprašas 2023 m. (Dokumentas)


Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“  vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022 – 2023 m.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2021 – 2022 m.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2020 – 2021 m.

 

 

VAIKO  GEROVĖS KOMISIJOS DOKUMENTAI ATNAUJINTA
Lopšelio – darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m.(Dokumentas)
Lopšelio – darželio krizių valdymo tvarkos aprašas
Informacija tėvams dėl 2022 – 2023 m.m. būsimų pirmokų, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo (Dokumentas)
Specialistų konsultavimas 2022 – 2023 m. (Dokumentas)
Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje (Dokumentas)
Švietimo pagalbos mokiniui mechanizmas (Dokumentas)

PAGALBOS GALIMYBĖS VAIKUI/ŠEIMAI VILNIAUS MIESTE

Psichologo rekomendacijos ir patarimai

Sėkmingas vaiko išlydėjimas į darželį ar mokyklą  pdf_icon
Auklėti be „diržo“? Kaip tai?  pdf_icon