Finansinės veiklos ataskaitos

pdf_icon  Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, finansinių ataskaitų rinkinys už 2022

pdf_icon  Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, finansinių ataskaitų rinkinys už 2021

pdf_icon  Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, ugdymo ir aplinkos lėšų panaudojimas. Ataskaita už 2021

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, mokinio krepšelio panaudojimas. Ataskaita už 2021

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, 2 pr. GPM panaudojimas. Ataskaita už 2021

pdf_icon  Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, finansinė būklė. Ataskaita už 2020

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, ugdymo ir aplinkos lėšų panaudojimas. Ataskaita už 2020

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, mokinio krepšelio panaudojimas. Ataskaita už 2020

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, 2 pr. GPM panaudojimas. Ataskaita už 2020

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, ugdymo ir savivaldybės lėšų panaudojimas. Ataskaita už 2020 m. I-III ketv.

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, mokinio krepšelio panaudojimas. Ataskaita už 2020 m. I-III ketv.

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, ugdymo ir savivaldybės lėšų panaudojimas. Ataskaita už 2019

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, mokinio krepšelio panaudojimas. Ataskaita už 2019

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, 2 pr. GPM panaudojimas. Ataskaita už 2019

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“,finansinė būklė. Ataskaita už 2018

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, aplinkos lėšų panaudojimas. Ataskaita už 2018 m.

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, 2 pr. GPM panaudojimas. Ataskaita už 2018 m.

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, mokesčio už vaiko ugdymą panaudojimas. Ataskaita už 2018 m.

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, mokinio krepšelio panaudojimas. Ataskaita už 2018 m.

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, 2 % GPM panaudojimas. Ataskaita už 2017 m.

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, aplinkos lėšų panaudojimas. Ataskaita už 2017 m.

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, mokesčio už vaiko ugdymą panaudojimas. Ataskaita už 2017 m.

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, mokinio krepšelio panaudojimas. Ataskaita už 2017 m.

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, 2017 m. kovo 31 d. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą V

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, 2017 m. kovo 31 d. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą IV

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, 2017 m. kovo 31 d. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą III

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, 2017 m. kovo 31 d. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą II

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, 2017 m. kovo 31 d. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą I

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, vykdytos finansinės veiklos ataskaita už 2016 metus

pdf_icon  Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, vykdytos finansinės veiklos ataskaita už 2015  metus

pdf_icon  Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, finansinės ataskaitos