Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį

Nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiasi Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (redakcija nuo 2021-12-15) 

2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-603 pakeisti Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo kai kurie punktai (TAR suvestinė redakcija nuo 2020-07-11, pridedama), žr. žemiau.

pdf_icon Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija 2020-07-11)

pdf_icon  Vaikų priėmimas į Vilniaus lopšelį-darželį „Pelenė“ 2020 metais

Į darželį priimami 1 – 7m. amžiaus vaikai, Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Su vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo aprašu susipažinti galite paskaitę 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. 1-235 „Dėl Tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. 1-57 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo  įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

Kaip veikia naujoji registracijos į darželius sistema    pdf_icon

Ko reikia ateinant į lopšelį-darželį „Pelenė“?

Prieš priimant vaiką į darželį tėvai supažindinami su bendra įstaigos tvarka bei dienotvarke ir turi pateikti šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimo kopiją arba vaiko gimimo įrašą
  • medicininę pažymą vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a*)

Dėl kiekvieno konkretaus atvejo aptarimo reiktų kreiptis į administraciją.

Susitikimo metu pasirašoma ikimokyklinio ugdymo sutartis arba priešmokyklinio ugdymo
sutartis.

Ikimokyklinio ugdymo sutartis   pdf_icon

Priešmokyklinio ugdymo sutartis   pdf_icon

pdf_icon   SĖKMINGĄ VAIKO ADAPTACIJĄ DARŽELYJE LEMIANTYS VEIKSNIAI