Darbo laikas, dienos ritmas, vaikų atostogų grafikas

Darbas karantine

pdf_icon  Informuojame, kad nuo š. m. liepos 1 d. Lietuvoje skelbiama karantino pabaiga.

pdf_icon  Informacija tėveliams. Įstaigos darbas nuo 2021 kovo 01 d.

Darbas karantino laiku

Vadovaujantis Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ įstaigos tarybos sprendimu (2010-09-20 Nr. IT-1) nuo 2010 m. spalio 1 dienos įstaiga dirba:

Lopšelio grupės dirba nuo 6:00 val. iki 18:00 val.
Darželio grupės dirba nuo 7:12 val. iki 18:00 val. ir nuo 8:00 iki 17:00

MŪSŲ PRELIMINARI DIENOTVARKĖ

6.00–8.00  Renkamės į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
8.00–8.40  Mankštinamės.
8.20–9.00 Pusryčiaujame.
9.00–10.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame…
10.30–12.00  Žaidžiame ir stebime gamtos pasikeitimus, sportuojame lauke, sporto salėje.
11.45–13.00 Pietaujame ir ruošiamės miegui.
13.00–15.00 Pietų miegas.
15.00–16.00 Kūrybinė veikla, žaidimai…
16.00–16.30 Pavakariai.
16.30–18.00 Aptariame dienos rezultatus, žaidžiame grupėje arba lauke, kol ateis tėveliai.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ ATOSTOGŲ GRAFIKAS

Rudens atostogos 2020-10-26 – 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) atostogos (lietuvių gr.) 2020-12-23 – 2021-01-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos (rusų gr.) 2020-12-30 – 2021-01-07
Žiemos papildomos atostogos 2021-02-15 – 2021-02-19
Pavasario (Velykų) atostogos 2021-04-06 – 2021-04-09
Vasaros atostogos 2021-06-07 – 2021-08-31

 

Patvirtinta:Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pelenė“ direktoriaus 2019-09-02 įsakymu Nr. V-95