Darbo laikas, dienos ritmas, vaikų atostogų grafikas

Darbas karantine

Darbas karantino laiku

Vadovaujantis Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ įstaigos tarybos sprendimu (2010-09-20 Nr. IT-1) nuo 2010 m. spalio 1 dienos įstaiga dirba:

Lopšelio grupės dirba nuo 600 val. iki 1800 val.
Darželio grupės dirba nuo 712 val. iki 1800 val. ir nuo 8.00 iki 17.00

MŪSŲ PRELIMINARI DIENOTVARKĖ

6.00 – 8.00  Renkamės į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
8.00 – 8.40  Mankštinamės.
8.20 – 9.00 Pusryčiaujame.
9.00 -10.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame…
10.30-12.00  Žaidžiame ir stebime gamtos pasikeitimus, sportuojame lauke, sporto salėje.
11.45-13.00 Pietaujame ir ruošiamės miegui.
13.00-15.00 Pietų miegas.
15.00-16.00 Kūrybinė veikla, žaidimai…
16.00-16.30 Pavakariai.
16.30-18.00 Aptariame dienos rezultatus, žaidžiame grupėje arba lauke, kol ateis tėveliai.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ ATOSTOGŲ GRAFIKAS

Rudens atostogos 2019-10-28 – 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) atostogos(lietuvių gr.) 2019-12-23 – 2020-01-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos(rusų gr.) 2019-12-30 – 2020-01-07
Žiemos papildomos atostogos 2020-02-17– 2020-02-21
Pavasario (Velykų) atostogos 2020-04-14– 2020-04-17
Vasaros atostogos 2020-06-01 – 2020-08-31

 

Patvirtinta:Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pelenė“ direktoriaus 2019-09-02 įsakymu Nr. V-95