Mums kiekvienas vaikas yra ypatingas!

Kiekvienas vaikas yra unikalus savo asmeninėmis charakterio savybėmis, susiformavusiais pomėgiais, ugdymosi laiku ir tempu.

Artimas bendravimas yra ypač svarbus!

Visada esame pasiruošę išklausyti ar atsakyti į Jūsų klausimus apie Jūsų vaiko ugdymąsi.

Apie lopšelį – darželį

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu. Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m. Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 11 grupių : […]

UGDYMAS NAMUOSE

Šiame skyriuje mes pateikiame visą aktualią informaciją apie ugdymą namuose.

Įstaigos veiklos programa

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2019 – 2020 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2018 – 2019 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2017 – 2018 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ pilietinio ugdymo […]

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu.

  • Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m.
  • Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 11 grupių.
  • Ugdymas vyksta lietuvių ir rusų kalbomis.
  • Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programos.
  • Ugdomasis procesas užima didžiąją laiko dalį.
  • Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, nesant galimybėms, komplektuojama mišri amžiaus grupė.
  • Kalbos sutrikimus turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba.
  • Muzikos valandėles organizuoja meninio ugdymo pedagogas.
  • Kūno kultūros valandėles organizuoja grupių auklėtojos kūno kultūros salėje.
  • Tėvų pageidavimu organizuojami mokami choreografijos, krepšinio ir anglų kalbos užsiėmimai.

NAUJIENOS

Vasara atėjo ir prasidėjo….

Kas gali būti geriau už vasarą ir sveikiau už sportą, tik sportas ir žaidimai lauke! Vilniaus lopšelyje – darželyje „Pelenė“ veiklos netrūksta. Liepos 13-17 dienomis pedagogai nutarė organizuoti vaikučiams sveikatingumo, sporto ir žaidimų savaitę. Pirato mankštelė sukvietė visus į kiemą

Plačiau »

Burbulų fiesta

Gimtadienis – kartą į metus, tačiau Pelenės vaikai darželio jubiliejinį gimtadienį švenčia net kelis kartus! Už tokią galimybę esame dėkingi Vilniaus miesto savivaldybei, kuri mūsų darželio 35-tojo gimtadienio proga padovanojo mums 1000 – čio eurų čekį. Pūsti žvakutes ant torto

Plačiau »

Savivaldybė informuoja: dėl ugdymo proceso atnaujinimo

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo

Plačiau »

Kaip mus rasti?

PARTNERIAI