Mums kiekvienas vaikas yra ypatingas!

Kiekvienas vaikas yra unikalus savo asmeninėmis charakterio savybėmis, susiformavusiais pomėgiais, ugdymosi laiku ir tempu.

Artimas bendravimas yra ypač svarbus!

Visada esame pasiruošę išklausyti ar atsakyti į Jūsų klausimus apie Jūsų vaiko ugdymąsi.

Apie lopšelį – darželį

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu. Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m. Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 12 grupių : […]

UGDYMAS NAMUOSE

Šiame skyriuje mes pateikiame visą aktualią informaciją apie ugdymą namuose. Lietuvių kalbos mokytoja Kūno kultūros mokytojas Psichologas Socialinis pedagogas   SMALSUČIŲ VASARĖLĖ     INTERAKTYVIOS NUORODOS DARBUI SU VAIKAIS  

Įstaigos veiklos programa

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2020 – 2021 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2019 – 2020 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2018 – 2019 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2017 – […]

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu.

  • Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m.
  • Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 11 grupių.
  • Ugdymas vyksta lietuvių ir rusų kalbomis.
  • Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programos.
  • Ugdomasis procesas užima didžiąją laiko dalį.
  • Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, nesant galimybėms, komplektuojama mišri amžiaus grupė.
  • Kalbos sutrikimus turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba.
  • Muzikos valandėles organizuoja meninio ugdymo pedagogas.
  • Kūno kultūros valandėles organizuoja grupių auklėtojos kūno kultūros salėje.
  • Tėvų pageidavimu organizuojami mokami choreografijos, krepšinio ir anglų kalbos užsiėmimai.

NAUJIENOS

STEAM žmogeliukas

Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, ugdytinių, tėvelių/globėjų virtuali kūrybinių darbų nuotraukų paroda ,,STEAM ŽMOGELIUKAS‘‘  Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė‘‘organizavo virtualią kūrybinių darbų parodą ,,STEAM ŽMOGELIUKAS‘‘, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Parodos tikslas buvo sukurti kūrybinį žmogeliuką, naudojant

Plačiau »

Sudie, darželį mielas

Kaip greitai prabėgo dar vieni metai. Ir štai atėjo diena, (2021-05-28) kai priešmokyklinukai turi atsisveikinti su darželiu. Nuo pat ankstyvo ryto darželyje šurmuliavo vaikučiai. Tai „Grūdelio“ ir „Nykštuko“ grupės vaikučiai pradėjo ruoštis išleistuvėms. Šventė vyko lauke, gražiai papuoštoje aikštelėje. Tėveliai

Plačiau »

Vaikų gynimo diena

Vaikai – tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai…   Tarptautinė vaikų gynimo diena – ši diena, tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Vaikai turi teisę augti šeimose, turėti mamą ir tėtį, eiti į darželį ar

Plačiau »

Civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymai

2021m. gegužės 25 d.  Vilniaus lopšelio-darželio “Pelenė” bendruomenė dalyvavo  gaisrinės ir civilinės saugos mokymuose (teorinė ir praktinė dalys), kuriuos vedė Saulius Zabulėnas (UAB „Verslo aljansas“). Teorinė dalys vyko per ZOOM platformą. Visi darbuotojai išklausė  teorinę dalį  bei atliko praktines užduotis.

Plačiau »

Mes jūsų neužmiršome!

Gegužės 25 d. Lietuva kartu su visu pasauliu mini Tarptautinę dingusių be žinios vaikų dieną, kurios tikslas – ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Dėkojame gr. „Braškytės“ pedagogėms ir vaikams,

Plačiau »

Kaip mus rasti?

PARTNERIAI