Mums kiekvienas vaikas yra ypatingas!

Kiekvienas vaikas yra unikalus savo asmeninėmis charakterio savybėmis, susiformavusiais pomėgiais, ugdymosi laiku ir tempu.

Artimas bendravimas yra ypač svarbus!

Visada esame pasiruošę išklausyti ar atsakyti į Jūsų klausimus apie Jūsų vaiko ugdymąsi.

Apie lopšelį – darželį

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu. Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m. Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 12 grupių : […]

UGDYMAS NAMUOSE

Šiame skyriuje mes pateikiame visą aktualią informaciją apie ugdymą namuose. ​ Lietuvių kalbos mokytoja Kūno kultūros mokytojas Psichologas Socialinis pedagogas   SMALSUČIŲ VASARĖLĖ     INTERAKTYVIOS NUORODOS DARBUI SU VAIKAIS  

Įstaigos veiklos programa

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2021 – 2022 metų veiklos programa   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2020 – 2021 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2019 – 2020 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2018 – […]

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu.

  • Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m.
  • Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 11 grupių.
  • Ugdymas vyksta lietuvių ir rusų kalbomis.
  • Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programos.
  • Ugdomasis procesas užima didžiąją laiko dalį.
  • Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, nesant galimybėms, komplektuojama mišri amžiaus grupė.
  • Kalbos sutrikimus turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba.
  • Muzikos valandėles organizuoja meninio ugdymo pedagogas.
  • Kūno kultūros valandėles organizuoja grupių auklėtojos kūno kultūros salėje.
  • Tėvų pageidavimu organizuojami mokami choreografijos, krepšinio ir anglų kalbos užsiėmimai.

NAUJIENOS

Dovanos už kūrybiškumą dalyvaujant iniciatyvoje “Kalėdinis žaisliukas iš antrinių žaliavų”

Šiandiena Vilniaus lopšelis-darželis “Pelenė” sulaukė netikėtų svečių iš Vilniaus Justiniškių seniūnijos. Atvyko Justiniškių seniūnas Dainius Andziulis ir Justiniškių seniūnijos bendruomenės atstovė ir įteikė padėka bei dovanas už kūrybiškumą dalyvaujant iniciatyvoje “Kalėdinis žaisliukas iš antrinių žaliavų”. Džiaugiamės, kad mūsų bendri vaikų,

Plačiau »

VILNIAUS JUBILIEJUS 700 metų.

Šiais metais Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pelenė“ Vilniaus gimtadienį minėjo kiek kitaip. Visada smagu šventę švęsti, o ypač savo miesto gimtadienį. Šiandien grupių  vaikai smagiai leido laiką, gimtadienio proga  jie dainavo, deklamavo eilėraščius, šoko ratelius, piešė sveikinimo atvirutes ir visą tai dovanojo

Plačiau »

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų nuotraukų „Šventinis medalis Vilniui“ parodos muzikinis atidarymas „Vilnius jaunas“

Mūsų gimtajam ir nuostabiajam Vilniaus miestui 700-asis metų jubiliejus. Nors skaičius ir didelis, tačiau Vilnius  yra jaunatviškas ir visad klestintis miestas. Šiam istoriniam įvykiui paminėti kvietėme prisijungti Lietuvos Respublikos įstaigas prie kūrybinių darbų nuotraukų parodos „Šventinis medalis Vilniui“.

Plačiau »

SAUSIO 13-OSIOS MINĖJIMAS LOPŠELYJE- DARŽELYJE „PELENĖ“

„Tai jų alsavimas, kaip vėjo gūsis, Išskleidžia mūsų vėliavas; jų rankos Palaimina ir duoną, ir svajonę“. (Just. Marcinkevičius) Laisvės gynėjų atmintis gyva ir mūsų darželyje. Šiemet, kaip ir kasmet, dalyvaujame pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“.  Visose darželio grupėse ryte

Plačiau »

Atsisveikinimas su eglute

Eglutė skarota, Eglutė žalia. Meškutė gauruota Ją lanko šile. Jos liauną kamieną Kalena geniai, Naujų metų dieną Ją puoš mokiniai   Žiemišką sausio 11-osios rytą, visi lopšelio – darželio „Pelenė“ vaikučiai ir pedagogai rinkosi į atsisveikinimo su eglute renginį.

Plačiau »

Kaip mus rasti?

PARTNERIAI