Mums kiekvienas vaikas yra ypatingas!

Kiekvienas vaikas yra unikalus savo asmeninėmis charakterio savybėmis, susiformavusiais pomėgiais, ugdymosi laiku ir tempu.

Artimas bendravimas yra ypač svarbus!

Visada esame pasiruošę išklausyti ar atsakyti į Jūsų klausimus apie Jūsų vaiko ugdymąsi.

Apie lopšelį – darželį

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu. Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m. Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 12 grupių : […]

UGDYMAS NAMUOSE

Šiame skyriuje mes pateikiame visą aktualią informaciją apie ugdymą namuose. Lietuvių kalbos mokytoja Kūno kultūros mokytojas Psichologas Socialinis pedagogas   SMALSUČIŲ VASARĖLĖ     INTERAKTYVIOS NUORODOS DARBUI SU VAIKAIS  

Įstaigos veiklos programa

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2020 – 2021 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2019 – 2020 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2018 – 2019 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2017 – […]

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu.

  • Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m.
  • Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 11 grupių.
  • Ugdymas vyksta lietuvių ir rusų kalbomis.
  • Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programos.
  • Ugdomasis procesas užima didžiąją laiko dalį.
  • Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, nesant galimybėms, komplektuojama mišri amžiaus grupė.
  • Kalbos sutrikimus turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba.
  • Muzikos valandėles organizuoja meninio ugdymo pedagogas.
  • Kūno kultūros valandėles organizuoja grupių auklėtojos kūno kultūros salėje.
  • Tėvų pageidavimu organizuojami mokami choreografijos, krepšinio ir anglų kalbos užsiėmimai.

NAUJIENOS

Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų,pedagogų,ugdytinių tėvelių/globėjų virtuali kūrybinių darbų paroda,, Stebuklinga STEAM gėlytė mylimai mamytei‘‘

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė‘‘ 2021 m. kovo 15/ balandžio 20 dienomis organizavo virtualią kūrybinių darbų parodą ,,Stebuklinga STEAM gėlytė mylimai mamytei‘‘, skirtą Tarptautinei moters dienai paminėti. Projekto globėja: Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė. Parodos tikslas buvo sukurti kūrybinį darbelį

Plačiau »

Dėkojame internetiniam knygynui patogupirkti.lt

Netikėtai 2021-04-27 d. sulaukėme dovanų iš internetinio knygyno www.patogupirkti.lt Padovanotos knygutes, labai pradžiugino lopšelio-darželio ,,Pelenė“  vaikučius. Knygutės skatina vaikų domėjimąsi knygą,  prisideda prie vaikų ugdymo, bei mažųjų skaitytojų augimo. Labai malonu gauti tokias dovanas, todėl Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pelenė‘‘ vardu nuoširdžiai

Plačiau »

Rytinė mankšta (flashmobas) ,,Laikas keltis‘‘

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė‘‘ kartu su RIĮDA ,,Sveikatos želmenėliai‘‘ 2021 m. balandžio 7 diena organizavo Respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų, tėvų rytinės mankštos flashmobą „Laikas keltis“, skirtą pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Renginio tikslas buvo skleisti sveikatos stiprinimo idėją ikimokyklinio

Plačiau »

Kas yra psichohigiena?

Psichohigiena – medicininės psichologijos šaka, kuri tiria aplinkos poveikį žmogaus psichikai, rengia priemones, padedančias saugoti ir stiprinti psichinę sveikatą, sudaro optimalias sąlygas psichikos veiklai. Siekdami stiprinti savo emocinę ir psichinę sveikatą, turime atkreipti dėmesį į savo pačių norus, savijautą, išmokti

Plačiau »

Pedikuliozė

Kartais atsitinka taip, kad mūsų galvos plaukuotoje dalyje apsigyvena maži vabaliukai… Plačiau skaitykite Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro naujienlaiškyje

Plačiau »

Kaip mus rasti?

PARTNERIAI