Mums kiekvienas vaikas yra ypatingas!

Kiekvienas vaikas yra unikalus savo asmeninėmis charakterio savybėmis, susiformavusiais pomėgiais, ugdymosi laiku ir tempu.

Artimas bendravimas yra ypač svarbus!

Visada esame pasiruošę išklausyti ar atsakyti į Jūsų klausimus apie Jūsų vaiko ugdymąsi.

Apie lopšelį – darželį

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu. Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m. Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 12 grupių : […]

UGDYMAS NAMUOSE

Šiame skyriuje mes pateikiame visą aktualią informaciją apie ugdymą namuose. Lietuvių kalbos mokytoja Kūno kultūros mokytojas Psichologas Socialinis pedagogas   SMALSUČIŲ VASARĖLĖ     INTERAKTYVIOS NUORODOS DARBUI SU VAIKAIS  

Įstaigos veiklos programa

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2021 – 2022 metų veiklos programa   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2020 – 2021 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2019 – 2020 metų veiklos planas   Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2018 – […]

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu.

  • Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m.
  • Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 11 grupių.
  • Ugdymas vyksta lietuvių ir rusų kalbomis.
  • Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programos.
  • Ugdomasis procesas užima didžiąją laiko dalį.
  • Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, nesant galimybėms, komplektuojama mišri amžiaus grupė.
  • Kalbos sutrikimus turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba.
  • Muzikos valandėles organizuoja meninio ugdymo pedagogas.
  • Kūno kultūros valandėles organizuoja grupių auklėtojos kūno kultūros salėje.
  • Tėvų pageidavimu organizuojami mokami choreografijos, krepšinio ir anglų kalbos užsiėmimai.

NAUJIENOS

Sveika ir saugi vasara be traumų

Kiekvienos visuomenės svarbiausias uždavinys yra užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolesnį vystymąsi sudarant tam palankią aplinką. Vaikų darželis yra palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti gyvenimo įgūdžius, tarp jų sveikos gyvensenos, plėtoti veiklą atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

Plačiau »

Joninių šventė

Joninės (Rasos) – laukiamiausia vasaros šventė, apipinta senovės lietuvių papročiais bei žaidimais. Birželio 23 d. lopšelyje – darželyje „Pelenė“ vyko Joninių šventė. Visi vaikai, pasipuošę margaspalviais vainikais, susirinko pasilinksminti darželio aikštelėje. Vaikai suko smagius lietuvių liaudies ratelius, dainavo Joninių dainas,

Plačiau »

Linksma pramoga vaikams

Galime pasidžiaugti kartu su vaikais, nes pas mus yra batutas. Kaip smagu, kaip gražu žiūrėti į laimingus vaikus. Deja dėl oro sąlygų negalėjome pasidžiaugti batutu per vaikų gynimo dieną, birželio 1 d. Todėl šiandien visi džiaugiamės ir pramogaujame su saulės

Plačiau »

Paroda „Padovanosiu darželiui gėlių krepšelį“

Idėjos autorė  grupės „Braškytė“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė Nijolė Klara Avlasovič Mažas gėlių kompozicijų rojus atsirado darželyje: tėvų ir pedagogų paroda ,,Padovanosiu darželiui gėlių krepšelį“. Tai puikaus bendradarbiavimo su tėvais rezultatas. Žydinčių, įvairiaspalvių  gėlių gausa papuošė darželio teritorijos aplinką. Gėlų kompozicijos

Plačiau »

Kaip mus rasti?

PARTNERIAI