Lopšelio – darželio savivalda

2015 – 2016 m.m. Tarybos pirmininkė:
Jelene Lipniagova, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

2015 – 2016 m.m. Tarybos sekretorė:
Natalija Valeckienė, auklėtoja.

2015 – 2016 m.m. Tarybos nariai:
Tatjana Klimaševskaja, auklėtoja (darbuotojų atstovas)
Alina Urbanovič (tėvų komiteto atstovas)
Simonas Daukantas (tėvų komiteto atstovas)
Elžbieta Žurovska – Puodžiūnienė (tėvų komiteto atstovas)