DARŽELIO vizija , misija, vertybės

VIZIJA

Inovatyvi, besimokanti, atvira naujovėms ir nuolatinei kaitai mokykla, užtikrinanti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį ugdymą, kurioje kiekvienas bendruomenės narys jaučiasi laimingu 

MISIJA

Siekiant aukštos ugdymo kokybės saugioje aplinkoje, ugdyti aktyvų, kūrybingą, sveiką, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką

VERTYBĖS

PAGARBA – sau ir šalia esančiam

TOBULĖJIMAS – mokytis ir mokyti

ATSAKOMYBĖ – už žodį, veiksmą, poelgį

BENDRADARBIAVIMAS – kartu siekti bendrų tikslų

PASITIKĖJIMAS – tu gali