Apie lopšelį – darželį

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu.

Savitumas

• Lopšelį-darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1,5 m. iki 7 m.
• Lopšelyje-darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 12 grupių.
• Ugdymas vyksta lietuvių ir rusų kalbomis.
• Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programos.
• Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, nesant galimybėms, komplektuojama mišri amžiaus grupė.
• Kalbos sutrikimus turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba.
• Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių padeda švietimo pagalbos specialistų
komanda: logopedas, psichologas, spec.pedagogas ir socialinis pedagogas.
• Muzikos valandėles organizuoja meninio ugdymo pedagogas.
• Fizinį ugdymą organizuoja fizinio ugdymo mokytojas bei grupių auklėtojos salėje ir lauke.
• Tėvų pageidavimu organizuojami karate, keramikos, robotikos ir anglų kalbos užsiėmimai.