NUORODOS

LR sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

LR švietimo įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje.

Informacinis portalas specialistams ir tėveliams apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą http://www.ikimokyklinis.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras http://www.sppc.lt/

Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba http://www.vilniausppt.lt/

Vaiko raidos centras http://www.raida.lt

Psichologinė, pedagoginė ir terapinė pagalba http://www.vaikuslenis.lt

Mokymai tėvams auginantiems specialiųjų poreikių vaikus http://sos-vaikukaimai.lt/mokymai/

Vilniaus miesto savivaldybė https://www.vilnius.lt