BŪSIMŲJŲ UGDYTINIŲ SKILTIS

                PATARIMAI NAUJŲ VAIKUČIŲ (LOPŠELINUKŲ) TĖVELIAMS

Gerbiami tėveliai – būsimieji mūsų bendruomenės nariai, džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų įstaigą ir tikimės, kad bendromis pastangomis ugdysime sveikus, laimingus vaikus.

Pirmas dvi savaites, o kartais ir mėnesį, pradėjus lankyti darželį, vyksta vaiko adaptacija. Vaikai patekę į naują aplinką gali elgtis įvairiai: būna liūdni, įsitempę, nekalbūs, apatiški arba neįprastai judrūs, pikti ir/ar agresyvūs. Tai normali mažo vaiko jausmų eiga, kurią suaugusiems reikia suprasti ir kantriai išlaukti. Tai laikas, kai vaikas, o kartu ir jo tėvai (globėjai) turi prisitaikyti prie pasikeitimų ir naujų sąlygų. Labai svarbu suteikti vaikui saugumo jausmą, atliepiant jo individualius poreikius. Vaikų adaptacijos trukmė būna skirtinga, kuri priklauso nuo vaiko amžiaus ir raidos ypatumų, asmeninių savybių, socialinės patirties ir ugdomosios aplinkos pritaikymo.

Pasirengimas darželio lankymui

Įstaigos lankymo pradžia daugeliui tėvelių kelią nerimą ir tai normalu. Sunkumų kyla, kai tėvai apie savo baimę, vaikams girdint, išsako pokalbiuose su namiškiais. Norime patarti, kad apie įstaigos lankymo pradžią būtų kalbama kaip apie natūralų įvykį, kuris neišvengiamai įvyks. Nepatariame kurti ir pernelyg džiugių lūkesčių, kurie gali vaiką nuvilti.

Nerimą patiria ir pedagogai, nes nežino, kaip būsimi ugdytiniai pritaps naujame kolektyve. Ar jie bus pasirengę šiai patirčiai. Pats vaikas yra visiškai priklausomas nuo savo tėvelių, todėl tėvų noras ir pastangos nuveikti būtinus pasirengimo įstaigos lankymui darbus, didžiąja dalimi lemia sėkmingą adaptaciją ir tolimesnį vaiko ugdimąsi.

Dienos ritmas

Pasistenkite, kad iki darželio lankymo pradžios vaiko dienos ritmas būtų panašus į įstaigos dienos ritmą. Jūsų grupės darbo laikas – 7.00 val. – 18 val. Iki 8.30 val. laukiame vaikučių atvykstant. Jeigu vėluojate ar ketinate vaiko į įstaigą neatvesti, prašome pranešti grupės mokytojai iki 9 val., nurodant priežastį. Pagal tos dienos vaikų skaičių rašomas meniu, todėl taip svarbu apie neatvykimą pranešti iki 9 val. Pusryčiaujame nuo 8.15val., pietaujame nuo 12.00 val., vakarienė nuo 15.30 val.

Pietų poilsio laikas 13 val. – 14. 30 (15.00) val.

Šiltuoju sezonu į kiemą keliaujame du kartus (ryte ir po vakarienės)

Šaltuoju sezonu – vieną kartą (11.00 val.- 11.45 val.)

Adaptacija. Priežiūra ar ugdymas?

Vaiko ugdymas prasideda vos peržengus darželio slenkstį. Nereikia manyti, kad tik paėmę pieštuką į rankas, vaikai pradės ugdytis. Vaiko socializacija ir kasdienio gyvenimo įgūdžiai yra svarbiausios ugdymo sritys ankstyvajame amžiuje. Kol vaikai nesavarankiški, svarbiausia – jų fiziologinių poreikių tenkinimas. Vyksta adaptacija, socializacija, vaikas išmoksta būti be mamos, pratinasi prie naujų bendraamžių. Gali būti, kad tai pirmasis bendraamžių kolektyvas Jūsų vaiko gyvenime. Vadinasi, Jūsų vaikas nebebus vienintelis ir pats svarbiausias. Teks savo norus ir įpročius derinti su kitais vaikais. Mes nekalbame apie vaiko poreikius, tokius, kaip saugi aplinka, gera priežiūra, sveikas maistas, miegas, buvimas gryname ore ir pan. Šie poreikiai, žinoma, bus patenkinti. Mes kalbame apie vaiko norus, kurie buvo tenkinami ir įpročius, kurie formavosi šeimoje. Bendruomenėje ne visi vaiko norai ir įpročiai gali būti suderinami su kitų norais ir įpročiais.

Darželio lankymo pradžia bus sklandesnė, jeigu jį lankysite be pertraukų. Ne visada vaikas norės eiti į darželį, bet siūlome nenuolaidžiauti, kad vaikas neįprastų jumis manipuliuoti.

Apranga

Pasistenkite rengti vaiką patogiais, jo amžių ir gebėjimus atitinkančiais drabužiais (kuo mažiau sagų, be diržų, petnešų ir pan.). Privaloma turėti patogią, vaiko sveikatai palankią avalynę, skirtą dėvėti patalpose (pageidaujami batukai kietu padu, su lipukais, o ne su raišteliais, jokiu būdų ne įspiriamos minkštos šlepetės ar „kroksai“). Suprantame, kad dviejų metų vaikai patys negeba rengtis, bet visi mielai bando, jeigu to buvo pratinami namuose. Padrąsinkite, sakydami: „tu gali pats“, „tu jau moki“ ir turėkite kantrybės išlaukti. Nepamirškite vaiko spintelėje palikti „atsarginių“ drabužėlių, maišelių sudėti nešvariems drabužiams, drėgnų servetėlių, nosinaičių. Pamokykite vaiką spintelę susitvarkyti.

Savarankiškumas

Kuo vaikai savarankiškesni, tuo mažiau laiko užtrunkama ruošai ir daugiau skiriama ugdymui. Kiekvienas vaikas auga ir vystosi skirtingai, tačiau juos vienija vienas bendras bruožas – jie yra smalsūs naujai patirčiai ir visi nori veikti, bandyti, mokytis. Tėvelių darbas yra išnaudoti vaikų žingeidumą naujai patirčiai ir stengtis suformuoti jiems svarbius kasdienio gyvenimo įgūdžius – patiems rengtis, stengtis valgyti, gerti iš puoduko (ne iš buteliuko), plautis rankytes, išpūsti nosytę, prašytis į tualetą (pageidautina atpratinti nuo sauskelnių), sutvarkyti žaisliukus ir kt. Mes nesitikime, kad vaikai visa tai jau mokės, bet apie šiuos higienos ir savitvarkos įgūdžius jie turi sužinoti šeimoje, o darželyje juos įtvirtinti. Prisiminkime, kad įstaigoje ir taip bus daug naujų, džiuginančių ir gąsdinančių patirčių. Taigi, kuo vaikas bus savarankiškesnis, tuo jam bus lengviau adaptuotis.

Sveikata

Mums visiems labai svarbus sveikas ir saugus vaiko buvimas darželyje. Tėveliai paprastai labai nerimauja dėl nesibaigiančių vaikų virusinių susirgimų. Gali būti, kad pirmaisiais darželio lankymo metais vaikai dažniau sirgs. Dėl to nereikėtų piktintis, o tiesiog žinoti, kad iki 4-5 m. formuojasi vaiko imunitetas ir niekas čia nekaltas – nei mokytoja, nei gydytoja, nei tėvai, nei vaikai. Reikėtų suprasti, kad tik nuo tėvų sąmoningumo ir geranoriškumo priklauso, ar jų vaikas lanko įstaigą sveikas. Mokytoja neturi medicininio išsilavinimo ir nediagnozuoja ligų, tačiau pastebėjusi ryškius ligos požymius, informuoja tėvus ir paprašo pasiimti vaiką iš įstaigos. Apie vaiko ligą prašome nedelsiant informuoti grupės mokytoją. Atvykus po ligos, pirmą dieną parašyti pateisinimo raštelį, nurodant nelankymo priežastį ir tikslų ligos laiką.

Negalima į įstaigą nešti vaistų, buteliukų su skysčiais, žindukų. Prašymas atpratinti vaiką nuo krūties gali skambėti keistai, tačiau patirtis rodo, kad pasitaiko ir tokių atvejų.

Mokestis už darželį.

Visą informaciją apie mokėjimo tvarką, mokesčio lengvatas rasite svetainės https://www.ldpelene.lt/ skyriuje Informacija tėvams.

Mokestis skaičiuojamas už praėjusį mėnesį lankytas dienas. Mokesčio kvitus galėsite matyti Vilniaus m. portale www.svietimas.vilnius.lt

Savo vaiko lankomumą taip pat galėsite sekti www.eliis.lt  dienyne.

Mokestį už vaiko išlaikymą, kuri nustato Vilniaus m. savivaldybė, rasite čia: https://www.ldpelene.lt/mokestis-uz-darzeli/

Maitinimo organizavimą įstaigoje rasite čia: https://www.ldpelene.lt/maitinimo-organizavimas-istaigoje/

Kita svarbi informacija

Suprantame, kad pirmomis dienomis turėsite daug klausimų grupės mokytojoms, tačiau adaptacijos metu svarbiausi yra vaikų poreikiai. Ypač yra užimtas maitinimo, migdymo laikas. Nepykite, jeigu į Jūsų klausimus mokytoja negalės atsakyti iš karto. Mažiau užimtu laiku jums tikrai bus suteikta visa rūpima informacija. Daugelį atsakymų į Jums rūpimus klausimus rasite dvišalėje sutartyje. Drąsiai kreipkitės į administraciją svetainėje www.ldpelene.lt nurodytais telefono numeriais ar atvykę į įstaigą.

Rugsėjo mėnesį visos grupės kvies tėvų susirinkimus. Išnaudokite susirinkimų laiką grupės bendruomenės subūrimui, susitarimams, kurie bus svarbūs visus ateinančius metus.

Pradėjus lankyti įstaigą, gausite galimybę prisijungti prie e-dienyno „Eliis“. Jame rasite rūpimą informaciją apie ugdymo procesą, vaikų pasiekimus, lankomumą, renginius, valgiaraščius ir kt.

Kiekvienas vaikas ugdosi savo tempu. Ne suaugusiųjų. Visiems suaugusiesiems patariame apsišarvuoti kantrybe, palaikyti vieniems kitus, pasitikėti ir laikytis susitarimų.

SKLANDŽIOS PRADŽIOS.

PRASMINGŲ IR DŽIUGINANČIŲ PATIRČIŲ.

Daugiau patarimų rasite infografike  Rekomendacijas apie sėkmingą vaiko adaptaciją.