Darželio istorija

Lopšelis – darželis ,,Pelenė“ įsteigtas Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1984-10-10 d. sprendimu Nr. 581 p., kaip Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 107.
Darželio veiklos pradžia – 1985-02-19 d.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1999-10-13 d. sprendimu Nr. 445 darželiui suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“. Tai atviro tipo socialinė, pedagoginė ir kultūrinė institucija, teikianti paslaugas vaikui, šeimai ir visuomenei. Jaukioje ir modernioje aplinkoje, remiantis visuotinio ugdymo(si) nuostatomis, vaikai ugdosi meninę, komunikavimo, sveikatos, pažinimo bei socialinę kompetencijas.
Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. l/d „Pelenė” veikia 11 skirtingo amžiaus bendrojo ugdymo(si) vaikų grupių: ankstyvojo amžiaus (1 – 3 m.), ikimokyklinio amžiaus (3 – 6 m.), priešmokyklinio amžiaus mišraus modulio (5 – 7 m.). Ugdymas teikiamas lietuvių bei rusų kalbomis.
Nuo 2017-09-01 d. veikia 12 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 8 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus. Ugdymo kalba – lietuvių, rusų.