Įstaigos organizacinė ir valdymo struktūros schema

organizacine struktura

valdymo struktura