Informacija apie vaikų įvertinimą dėl paankstinto ugdymo pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas

Vaiko brandumo įvertinimas

 

DĖL PASIKEITUSIO BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMO

Nuo 2018 m. vasario mėn. atsisakoma vaiko brandumo vertinimo ir sudaroma galimybė priešmokykliniame ugdyme dalyvauti šešiamečiams ir tiems penkiamečiams, kurių tėvai pageidautų vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėti ugdyti ankščiau.

Prašytume atkreipti dėmesį, kad pradinis ugdymas pradedamas teikti ankščiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais buvo suėjo 6 metai.

Pranešame, kad nuo 2015 m. gegužės 1 dienos Vaiko brandumui mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimas bus atliekamas tik Vilniaus miesto psichologinėje – pedagoginėje tarnyboje adresu A. Vivulskio g. 2a, Vilnius.

Dėl vaiko brandumo įvertinimo Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje galima registruotis tel. 85 265 09 08.

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Vaiko brandumo vertinimo aprašas. pdf_icon

Prašytume atkreipti dėmesį, kad

  • Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, privalo pradėti lankyti mokyklą pagal pradinio ugdymo programą, t.y lankyti 1-ąją klasę.
  • Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.
  • Jeigu penkiamečiam vaikui, įvertinus brandumą, buvo rekomenduotas priešmokyklinis ugdymas, tai jam prieš pradedant lankyti 1-ąją klasę nuo 6-ių metų pakartotinai brandumas nevertinamas.

Paankstintas priešmokyklinis ir mokyklinis ugdymas nerekomenduojamas vaikams, turintiems sveikatos, kalbos, motorikos, kitų raidos bei elgesio ir emocijų sutrikimų / sunkumų.

Susiję dokumentai:

pdf_icon Informacija  dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje 2017 metais.

pdf_icon Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba. Dėl  priešmokyklinės ir mokyklinės brandos.

pdf_icon Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendacijos formos pavyzdys (1 priedas).

 pdf_icon Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) (2 priedas).

 

 pdf_icon Tėvų prašymas (3 priedas).