Veiklos ataskaitos


Veiklos ataskaita

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ 2022 m. veiklos ataskaita.   Peržiūrėti dokumentą

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ 2021 m. veiklos ataskaita.   Peržiūrėti dokumentą

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ 2020 m. veiklos ataskaita.   Peržiūrėti dokumentą

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ 2019 m. veiklos ataskaita.   Peržiūrėti dokumentą

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ 2017 – 2018 m. savianalizės ataskaita.   Peržiūrėti dokumentą

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas Peržiūrėti dokumentą