Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022 – 2023 m.

Pirmininkė – Beata Mošenec – direktorės pav. ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja – Jelena Skibickaja- logopedė

Sekretorė – Tatjana Rajevskaja

Nariai:

Klara Nijolė Avlasovič – auklėtoja

Jolanta Bagdonienė – auklėtoja

Ana Lajauskė – psichologė

Renata Peteraitienė – soc. pedagogė

Gonorata Lapienienė – visuomenės sveikatos specialistė

Lilija Zubenko – tėvų atstovas