Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2020 – 2021

Pirmininkė – Beata Mošenec – direktorės pav. ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja – Jelena Skibickaja- logopedė

Sekretorė – Renata Žukovska

Nariai: Klara Nijolė Avlasovič – auklėtoja

Jolanta Bagdonienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ana Lajauskė – psichologė

Skaistė Nenartovičienė – logopedė

Santa Viktorija Čičelytė – soc. pedagogė

Lilija Zubenko – tėvų atstovas