Vasario 16-osios minėjimas

LTGyvenkim ir mylėkime pasaulį!

Didžiuokimės tėvyne Lietuva!

Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę

Ir būkime viena stipri šeima.

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausiųjų. Norėdama paminėti šią svarbią datą, šventiškai pasipuošę lopšelio-darželio „Pelenė“ vaikai, su trispalvėmis vėliavėlėmis, rinkosi į papuoštą salę. Daug gražių jausmų išlieta deklamuojant poetų eiles, vaikai šoko liaudiškus ratelius, dainavo dainas apie Lietuvą.  Įstaigą puoš pedagogių ir ugdytinių kūrybinių darbelių paroda „Lietuvos simboliai“.