Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Mūsų atmintis gyva“

2016 sausio 13Lopšelio – darželio “Pelenė” vaikai nuo pat mažens ugdomi skatinat meilę Tėvynei, pagarbą kultūrai.

Todėl Laisvės gynėjų dieną darželio vaikai ir pedagogai paminėjo 1991m. sausio 13 – osios dienos įvykių 25 – ąsias metines. Kad “Mūsų atmintis gyva” liudijo prie lango  uždegtos žvakeles žuvusiesiems už  mūsų laisvę.

Ypatingai šiai dienai ruošėsi priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta Bagdonienė kartu su savo grupės “Grūdelis” auklėtiniais. Susibūrę į ratelį vaikučiai vartė ir analizavo knygą 1991 sausio 13d. Pasaulis žvelgia į Lietuvą”, žiūrėjo dokumentinio filmo ištraukas, dalinosi savo senelių prisiminimais, puošėsi neužmirštuolėmis, piešė piešinius.