COVID-19 KORONAVIRUS

pdf_icon  COVID-19 ligos atvejo ir protrūkio valdymas ugdymo įstaigose

pdf_icon Informacija tėvams. Įstaigos darbas nuo 2021 kovo 01 d.

pdf_icon Informacija tėvams. Įsigaliojantys ugdymo įstaigoje pakitimai, dėl karantino paskelbimo LR teritorijoje nuo 2021 sausio 04 d.

pdf_icon Vaikų ugdymas karantino laikotarpiu nuo 2020-12-16 dienos

pdf_icon Informacija tėvams. Įsigaliojantys ugdymo įstaigoje pakitimai, dėl karantino paskelbimo LR teritorijoje nuo 2020 gruodžio 16 d.

Operacijų vadovo sprendimas dėl kaukių: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ffb9fb0243011eb932eb1ed7f923910

Patiksliname, kad redakcijose patikslinama, kad kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

pdf_icon SVARBU! Grupių ,,Nykštukas“ ir ,,Grūdelis“  tėvams

pdf_icon Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų. 2020-11-06

pdf_icon Informacija dėl kaukių dėvėjimo

pdf_icon Informacija tėvams dėl karantino nuo 2020-10-28 d.

pdf_icon Bendrai pasiruoškime darbui karantino sąlygomis

pdf_icon Informacija dėl ugdymo įstaigos lankymo karantino metu

pdf_icon  Dėl Vilniaus lopšelio – darželio ,,Pelenė” darbo pratęsto karantino 2020.04.27 – 2020.05.07  laikotarpiu

pdf_icon Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų planas

pdf_icon Darbo karantino sąlygomis planas (covid-19)

pdf_icon Įsakymas dėl covid-19 situacijų valdymo grupės sudarymo

pdf_icon Įsakymas dėl Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

pdf_icon Įsakymas ir Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas