Labdaros ir paramos fondas

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Lopšelyje – darželyje „Pelenė” toks labdaros ir paramos fondas buvo įsteigtas ĮSTAIGOS TARYBOS 2011 m.
Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?
Galite iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į lopšelio – darželio „Pelenė” labdaros ir paramos fondo sąskaitą.

Prašome paremti Vilniaus lopšelį-darželį ,,Pelenė“ skirdami 1, 2% GPM paramą

REKVIZITAI
Paramos gavėjas – Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ labdaros ir paramos fondas
Į.k. 302575013
Adresas Justiniškių g. 84, Vilnius LT-05232
Banko sąskaita LT347044060007675193
Bankas SEB BANKAS

Prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569 rasite tam skirtą prašymo formą FR 0512.

deklaracijos FR0512 pildymas
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ