Dėl ligos pateisinimo

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo mėn. tėvams (globėjams) suteikta atsakomybė (galimybė) pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos. Plačiau skaitykite čia

Tėvų (globėjų) pateisinimą dėl vaiko ligos galima pateikti 2 būdais:

1.  Raštu pagal vaiko ligos pateisinimo formos pavyzdį.

Susirgus vaikui, tėvai turi apie vaiko ligą pranešti raštu (elektroniniu paštu) per 3 dienas grupės auklėtojai, o prašymas pateikiamas grupės auklėtojai pirmą dieną atvykstant vaikui po ligos, bet nevėliau, kaip paskutinė mėnesio darbo diena.  (Pavyzdys Nr 1)

2.  Prisijungus prie https://svietimas.vilnius.lt  ir atlikus pateisinimą.

Pateisinimą pateikti iki paskutinės mėnesio darbo dienos.  (Pavyzdys Nr 2)