Dėl priešmokyklinukų nemokamų pietų

Gerb. priešmokyklinukų tėvai,

Mūsų įstaigoje yra priešmokyklinukų, kuriems skirti nemokami pietūs ir kurių ugdymas nuo 2020 m. sausio 4 d. vykdomas nuotoliniu būdu, už tas dienas, kurias vaikas nelankys ugdymo įstaigos ir bus ugdomas nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai.
Atkreipiame dėmesį, kad nemokami pietūs įstaigoje skiriami visiems priešmokyklinukams (kurių tėvai yra pateikę prašymus dėl nemokamo maitinimo), neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl turime išsiaiškinti, ar šių mokinių šeimoms maisto davinys yra reikalingas.
Priešmokyklinukams, kurių ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, rekomenduojama maisto davinius išduoti už praėjusį 2 savaičių laikotarpį, t.y. dalinti davinius sausio 15 ̶ 20 dienomis už laikotarpį nuo sausio 4 d. iki sausio 15 d., dalinti davinius vasario 1 ̶ 4 dienomis už laikotarpį nuo sausio 18 d. iki sausio 29 d.
Prašome laisva forma (sms žinute grupės pedagogui arba el.paštu grupės ar darželio rastine@pelene.vilnius.lm.lt ) pareikšti ar pageidaujate gauti davinius.  Prašome tai padaryti sausio 8-12 dienomis. Apie maisto davinių išdavimo tvarką ir laiką informuosime kiekvieną šeimą atskirai.

Pagarbiai l/d ,,Pelenė“ Irina Jadevičienė