Atmintis gyva, nes liudija

O, mano Lietuva Tėvyne,

Kokia stipri Tu buvai,

Kai prieš trisdešimt metų,

Sausio tryliktą sustojus,

Visam pasauliui pasakei –

Mes lietuviai, Mes karžygiai,

Mes Nemuno šalies vaikai!

 

Darželis “Pelenė” kaip ir visa Lietuva paminėjo laisvės trisdešimtmetį. Kartu su tėveliais prisidėdami prie pilietinės iniacityvos “Atmintis gyva, nes liudija”, Sausio 13 – tąją ne tik languose suplazdėjo žvakių liepsnelės, bet ir “užsidegė”, sužibo vaikų akelės, o jų širdelėse prisipildė daug gražių ir šiltų jausmų skirtų Lietuvai. Matydami ir jausdami tokią stiprią vaikų meilę mūsų šaliai, esame tikri, kad šiai kartai užaugus, Sausio 13 – tosios įvykių ji nepamirš, prisimims, gerbs mūsų Tautos didvyrius ir laikui bėgant supras kokia ši data mums visiems svarbi.

Su laisvės trisdešimtmečiu!