Civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymai

2021m. gegužės 25 d.  Vilniaus lopšelio-darželio “Pelenė” bendruomenė dalyvavo  gaisrinės ir civilinės saugos mokymuose (teorinė ir praktinė dalys), kuriuos vedė Saulius Zabulėnas (UAB „Verslo aljansas“). Teorinė dalys vyko per ZOOM platformą. Visi darbuotojai išklausė  teorinę dalį  bei atliko praktines užduotis. Dabar ne tik darbuotojai bet ir vaikai žino kokiu pagalbos telefonu skambinti esant reikalui. Gegužės 25 d. vyko priešgaisrinės saugos evakuacijos pratybos. Mūsų šauni darželio komanda evakuavo vaikučius per 3,5 minutės.