VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PELENĖ“ RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ VIRTUALIŲ NUOTRAUKŲ PARODA

,,BESIŠYPSANTI ŽEMĖ”
Dėkojame visiems dalyvavusiems Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ parodoje ,,Besišypsanti žemė“. Savo kūrybiniais darbais Jūs parodėte, kad naudojant STEAM ugdymo metodą ir pasitelkiant vaikų vaizduotę galima kurti laimingą žemę, kurioje gyvena vaikai.
Džiaugiamės, kad Jūsų darbelių sulaukėme iš įvairių Lietuvos kampelių.

Mes paruošėme elektroninės knygos “Besišypsanti Žemė” nuorodą.

https://read.bookcreator.com/3lSgqGeJxGbl32HBKnbL7yfIjnN2/PcLoN7ScRKGTnpv38VmwCQ