Velykos darželyje ,,Pelenė”

Ledas jau upes paliko,

Gėlės laukuose pražydo

Ir su pavasario džiaugsmu,

Velykos atskamba kartu!

 

Šv. Velykos – pati gražiausia pavasario šventė, simbolizuojanti augmenijos prisikėlimą, gyvybės, gamtos atbudimą, pavasarinę šilumą, pirmąsias paukštelių giesmes, ataidintį juoką. Mūsų įstaigoje, Velykų savaitę, grupėse buvo organizuojamos įvairios veiklos – vyko vaikučių supažindinimas su Velykų tradicijomis, vaikai mokėsi eilėraštukų ir dainelių, sužinojo margučių marginimo būdų. Vaikai su džiugesiu laukė švenčių, dalijosi įspūdžiais. Visą šventinį laikotarpį apjungė balandžio 11-19 dienomis įstaigoje organizuoti Velykų renginiai. Jie subūrė visą darželio bendruomenę – taip pat ir tėvelius, kurie buvo kviečiami aktyviai dalyvauti šventėse. Velykinių renginių metu, netrūko linksmybių – vaikai, kartu su tėveliais, dalyvavo muzikiniuose rateliuose, dainavo dainas, minė mįsles. Šventės neapsiėjo be žaidimų, kurių buvo įvairių – tėveliai su vaikais įsitraukė į muzikinius žaidimus, atliko velykines estafetes, veikdami komandomis, taip pat dalyvavo meninėse veiklose. Kiekviena šventė neapsiėjo be gerų emocijų, didelio aktyvumo ir susitelkimo. Už savo pastangas visi sulaukė staigmenos – pasirodžiusios vištos, kuri kiekvienam išdalijo po margutį, linkėdama šilto ir gražaus pavasario!