VASARIO 16 minėjimas

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!

Didžiuokimės tėvyne Lietuva!

Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę

Ir būkime viena stipri šeima.

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. 1918m.vasario 16 d. buvo teisiškai atkurta Lietuvos valstybė. Ši data svarbi kiekvienam lietuviui. Ji liudija Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius.

Ruošdamiesi šiai šventei pasipuošėme salę vaikų „pastatyta“ Gedimino pilimi. Visą savaitę vaikai piešė, aplikavo, štampavo, kūrė ir konstravo dovanas Lietuvai, prisiminė Lietuvos istoriją, simboliką, įsimintinas, istorines vietas bei įžymius Lietuvos žmones.

Šventiškai pasipuošę ugdytiniai, mokytojos ir svečiai  susirinko į lopšelio-darželio salę paminėti šios svarbios visai Lietuvai datos. Šventė prasidėjo iškilmingai giedant Lietuvos himną, tęsėsi eilėraščiu apie Tėviškę ir Lietuvos simbolių prisiminimu.

Vaikai su džiaugsmu ir pasididžiavimu dovanojo Lietuvai eilėraščius ir dainelę. Visi sutarėme, kad labai mylime Lietuvą ir norime, kad ji būtų graži ir klestėtų. Tam, kad tai įvyktų mes turime būti sveiki ir saugūs. Kaip saugoti sveikatą mes jau žinome, o kaip būti saugiais mums paaiškino šventės svečiai iš VPK 7-ojo policijos komisariato. Ačiū pareigūnėms  už įdomią edukaciją ir priminimą apie vaikų saugumą namuose ir gatvėje.

Šventė baigėsi, o mūsų širdyse plazda ir plazdės meilė Lietuvai.