Vasario 16 dienos minėjimas darželyje

Smėlėti takeliai,
Pušelė žalia,
Gimtieji žodeliai,
Tėveliai šalia.
Mamytės lopšinė
Užmiegant tyli,
Tai mano gimtinė –
Brangiausia šalis.

 

Šių metų vasario 17 dieną visos lopšelio-darželio „Pelenė“ grupių auklėtojos su vaikais minėjo vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Pedagogai grupėse pasakojo vaikams apie šios, Lietuvai svarbios dienos reikšmę. Vyresniems vaikams auklėtojos ne tik pasakojo, tačiau ir rėmėsi filmukais šia tema, vaikai diskutavo, ką jiems reiškia Lietuva, stebėjo Lietuvos žemėlapį, bandydami įvardyti didžiuosius Lietuvos miestus ir nusakyti, kuo jie įžymūs. Auklėtojos grupėse supažindino vaikus su pagrindiniais Lietuvos valstybės simboliais, drauge giedojo Lietuvos himną, dainavo daineles apie meilę savo šaliai, mokėsi eilėraščių. Šios dienos proga, vaikai su didele meile kūrė darbelius Lietuvai – gamino vėliavėles, kūrė pilis iš popieriaus, tapė, pasitelkę trispalvės spalvas, spalvino Lietuvos herbą. Grupėse vaikų veikla nesibaigė, o persikėlė į lauką – vaikai purškė geltonos, žalios ir raudonos spalvos dažais ant sniego, smaigstė vėliavėles, džiaugėsi švente. Na, o mūsų įstaiga, rodydama meilę ir vienybę, pasipuošė savo langus tautine simbolika, kuri primena mums, kad esame laisvi.