STEAM metodinės priemonės

Vaiko žaidimas darželyje, vertinamas kaip natūraliausia vaiko būsena, padedanti vystytis ir kurti, būti aktyviam bei veikti.  Mūsų įstaigos ugdymo metodai grindžiami natūralios vaiko prigimties stebėjimais ir tyrinėjimais, mes stengėmes sudaryti vaikui sąlygas pačiam suvokti save ir supantį pasaulį. Todėl mums labai svarbu, ugdant vaikus,  paruošti tinkamą ugdomąją aplinką, kuri skatintu tolesnį jo tobulėjimą, norą pažinti pasaulį, įgyjant naujų žinių ir gebant jas pritaikyti ar panaudoti praktiškai.

Dėkojame savo pedagoginiam personalui už kūrybinias idėjas ir sugalvotas STEAM ugdymo priemones, kurios sėkmingai naudojamos kasdieniniame gyvenime.