Mokslo ir žinių diena!

VAIKUS KVIEČIAME Į NAUJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIOS

ŠVENTĘ!!!