„Minority SafePack – Milijonas parašų už įvairovę Europoje

Gerb. tėvai
Šiuo metu yra vykdoma Europos piliečių iniciatyva „Minority SafePack – Milijonas parašų
už įvairovę Europoje" (angl. Minority SafePack – one million signatures for diversity in
Europe)

Šia pilietine iniciatyva siekiama pagerinti tautinių mažumų apsaugą ir sustiprinti kultūrinę
bei kalbinę įvairovę Europos Sąjungoje.


Kad ši Europos piliečių iniciatyva būtų sėkminga, iki š. m. lapkričio 6 d. turi būti surinktas
vienas milijonas piliečių pritarimo pareiškimų.
Tuomet ši piliečių iniciatyva būtų pateikta Europos Sąjungos Komisijai, kuri galėtų inicijuoti
politikos priemones bei teisės aktus švietimo ir kultūros, lygių galimybių, regioninės
politikos, audiovizualinės politikos ir kitose srityse, kas padėtų geriau apsaugoti tautinėms ir
kalbinėms mažumoms priklausančius asmenis, stiprinti kultūrų ir kalbų įvairovę Europos
Sąjungoje.
Europos piliečių iniciatyva „Minority SafePack" registruota 2017 m. balandžio 3 d. Iniciatyvos
organizatoriai – piliečių komitetas, turėjo vienus metus, per kuriuos galėjo rinkti būtinus
parašus. Tam, kad Europos Sąjungos institucijos nagrinėtų iniciatyvą, būtina surinkti bent 1
mln. Europos Sąjungos piliečių parašų iš nemažiau kaip 7 valstybių narių. Kiekvienoje iš 7
valstybių narių iniciatyvą pasirašyti turi tam tikras minimalus piliečių skaičius, – 8 250 balsų
turi būti iš Lietuvos.
Surinktus ir pateiktus parašus turi patvirtinti kiekvienos valstybės narės kompetentingos
institucijos. Lietuvos Respublikoje šia institucija paskirta VRK.
Pasirašyti už iniciatyvą galima iki š. m. lapkričio 6 d. internetu
https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative
arba išimtiniais atvejais specialiose popierinėse formose (popierinių variantų pasirašymo
terminas iki š. m. lapkričio 5 d.).

Dėkojame, kad nelikote abejingi.
Stiprios sveikatos linkėdama,
L/d ,,Pelenė“ direktorė Irina Jadevičienė