Mieli ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės nariai,

lai ši Rugsėjo 1-oji būna ne tik ypatinga žinių šventė, bet ir naujų idėjų, atradimų ir siekių pradžia.
Linkime Jums užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, kryptingos ir kūrybingos veiklos, atviros ir
įtraukiančios bendruomenės kūrimo, drąsos prisiimti atsakomybę bei lyderystę. Tegul Jūsų
kūrybingumas padeda įveikti visas kliūtis, o įgyvendinti tikslai įkvepia naujiems darbams.
Tai išskirtiniai mokslo metai, kuriais mūsų visų mylima sostinė Vilnius sausio 25-ąją oficialiai įžengs
į savo 700-ųjų metų jubiliejų, todėl tikimės, kad šie metai kaip niekada bus įdomūs ir kūrybiški,
skatinantys mus visus tobulėti.
Gerbiami pedagogai, tegu Jūsų kūryba ir veržlumas padeda žadinti mažųjų vilniečių norą eiti
pažinimo keliu. Juk mūsų žinios vertingos tik tuomet, kai jomis dalijamės. Viliamės, kad Jūsų
nelengvame, bet prasmingame profesiniame kelyje netrūks pagarbos, meilės bei kantrybės, o
žingeidžios mažųjų akys Jus kasdien įkvėps.
Visiems tėveliams linkime būti aktyviems švietimo bendruomenės nariams, nes Jūsų betarpiškas
bendradarbiavimas svarbus tiek vaikams, tiek pedagogams. Padėkime mažiesiems kartu su
pedagogais tobulėti ir įgyvendinti pačias drąsiausias ir išradingiausias savo svajones.
Nauja mokslo metų pradžia visada atneša nepatirtų iššūkių, tačiau esame tikri, kad ikimokyklinio
ugdymo įstaigų bendruomenės yra pasirengusios įveikti visus iškylančius sunkumus ir įgyvendinti
darželio misiją – ugdyti mažuosius vilniečius, jų pažintinius gebėjimus, socialines, emocines ir
sveikatingumo kompetencijas. Pasitikime Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų
bendruomene, linkime nenustoti tobulėti, kurti šiuolaikišką darželį ir įkvepiančias edukacines
aplinkas, taikyti švietimo naujoves ir ugdyti laisvą, atsakingą, kūrybingą ir ateičiai pasiruošusią
asmenybę.
Kviečiame dalintis bendruomenių pasiekimais ir iššūkiais, kartu spręsti kylančias problemas bei
ieškoti geriausių sprendimų. Mažųjų vilniečių kokybiškas ir inovatyvus ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas – mūsų visų tikslas ir siekiamybė. Viliamės, kad konstruktyviai dirbdami
kartu kaip komanda, kūrybiškai ir inovatyviai organizuodami veiklą, galime pasiekti aukštų
rezultatų bei kurti Vilniaus ateities darželį.
Linkime kiekvienam Jūsų įstaigos bendruomenės nariui gražių ir prasmingų Naujų mokslo metų,
iniciatyvumo, žingeidumo, įkvepiančių patirčių bei neatrastų potyrių ir žinių! Dėkojame visiems už
bendrystę ir susitelkimą, sąžiningą ir nuoširdų darbą.
Gerų, įkvepiančių ir sėkmingų Naujų mokslo metų!

 

Mero pavaduotojos sveikinimas