Su rugsėjo 1-ąja, vaikučiai

Vaikystė

Kas šviesių šviesiausia?
– Tai vaikystės saulė!
Kas skambių skambiausia?
– Tai vaikų daina!
Kas plačių plačiausias?
– Tai vaikų pasaulis.
O gražių gražiausia?
– Vaiko šypsena…

 

Te išsipildo Jūsų svajonės, norai, lūkesčiai.
Te būna Jums įdomu, ramu ir jauku mūsų darželyje

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė” direktorė ir pedagogai